Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445160 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc Thuy
 Ngoc Thuy - ID: 1445160
 Name:  Ngoc Thuy
 IP & Posted by:  116.105.213.171 on October 31, 2018 at 8:16am
 Updated by:  October 31, 2018 at 5:26pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người yêu thương mình để đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem phim, đọc truyện
 I Am:  Là một cô gái thân thiện, lễ phép và nhân hậu. Tính tình thẳng thắng, có chút ngang bướng
 Looking For:  Mong muốn tìm kiếm người yêu để đi đến hôn nhân nên muốn làm bạn với những người nghiêm túc, là người của gia đình và biết yêu thương

Back | Send Email to Ngoc Thuy (ID: 1445160)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.