Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Michael King

 Michael King - ID: 1445174
 Name:  Michael King
 IP & Posted by:  41.66.203.125 on October 31, 2018 at 12:42pm
 Updated by:  October 31, 2018 at 5:38pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Austin Texas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Petroleum engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 I Am:  TÔI LUÔN LUÔN MUỐN XEM TRÊN MẶT TRỰC TUYẾN CỦA CUỘC SỐNG NHƯNG TÔI CÓ THỂ THỰC TẾ ĐỂ BIẾT R THNG CUỘC SỐNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ phức tạp
 Looking For:  Tìm kiếm một người phụ nữ tốt bụng, tử tế và trung thành sẽ yêu thương và chăm sóc con trai tôi

Back | Send Email to Michael King (ID: 1445174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.