Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445182 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My My

 My My - ID: 1445182
 Name:  My My
 IP & Posted by:  1.55.179.162 on October 31, 2018 at 5:27pm
 Updated by:  November 16, 2018 at 9:51am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hoàn thành ước mơ của mình, và gia đình
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, thể dục
 I Am:  Đơn giản, chân thành, hiểu chuyện.
 Looking For:  Nghiêm túc, lớn hơn tuổi. Phone: +84 981962085

Back | Send Email to My My (ID: 1445182)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.