Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phụng
 Phụng - ID: 1445323
 Name:  Phụng
 IP & Posted by:  58.186.14.70 on November 2, 2018 at 9:58pm
 Updated by:  November 3, 2018 at 2:54am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Baoloc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Miệng luôn tươi cười may mắn sẽ tự nhiên đến...!!!
 Free Time:  Đi spa thư giản,...
 I Am:  Trung thực vui vẻ hoà đồng và thẳng tính
 Looking For:  Vui vẻ, hoà đồng, chung thuỷ, sống thật với mọi người,...

Back | Send Email to Phụng (ID: 1445323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.