Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445327 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Út Hằng

 Út Hằng - ID: 1445327
 Name:  Út Hằng
 IP & Posted by:  113.176.217.37 on November 2, 2018 at 11:54pm
 Updated by:  November 11, 2018 at 6:37am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Buôn Mê Thuộ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phụ Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  An Yên Hạnh Phúc.
 Free Time:  Du Lịch, Nghe Nhạc, Nấu Ăn, Đọc Sách Báo, Tập Thể Dục. Đi Nhà Thờ...
 I Am:  Vì Đó Là Em!!! 0 Chín 7 Ba 2 Ba 3 Hai 9 Ba
 Looking For:  Ta Đợi Mình Đã Lâu. Một Người Có Thể Ở Cạnh Ta Đến Khi Bạc Đầu... 0 Chín 7 Ba 2 Ba 3 Hai 9 Ba

Back | Send Email to Út Hằng (ID: 1445327)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.