Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh

 Linh - ID: 1445347
 Name:  Linh
 IP & Posted by:  101.127.207.173 on November 3, 2018 at 7:01am
 Updated by:  November 7, 2018 at 1:00am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sóc trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Thà rằng ăn bát cơm rau ☘ 🐬Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời
 Free Time:  Nghe nhạc và ngủ
 Looking For:  Nếu hôp tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Linh (ID: 1445347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.