Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445395 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang

 Trang - ID: 1445395
 Name:  Trang
 IP & Posted by:  42.119.145.22 on November 4, 2018 at 3:34am
 Updated by:  May 5, 2019 at 9:08pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chăm chỉ và cố gắng làm việc để cho con cuộc sống ổn định nhất có thể.
 Free Time:  Nghe nhạc,dẫn con đi ăn,xem phim.
 I Am:  Một Single Mom và là người sống nội tâm và thẳng thắng,nghiêm túc trong các mối quan hệ.
 Looking For:  Bạn có nghĩ rằng mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực qua mạng internet không? Trong khi khắp nơi đầy rẫy sự lừa lọc và gian dối...?

Back | Send Email to Trang (ID: 1445395)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.