Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NẮNG ẤM
 NẮNG ẤM - ID: 1445454
 Name:  NẮNG ẤM
 IP & Posted by:  42.119.147.4 on November 5, 2018 at 2:39am
 Updated by:  November 13, 2018 at 1:24am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẻ nói sau
 Free Time:  Nấu ăn ,nghe nhạc ,gặp gỡ bạn bè ...v.v...
 I Am:  Vui vẽ ,có óc hài hước ,kiên định .
 Looking For:  Người đàn ông hiền lành ,lắng nghe ,nghim túc trong mọi việc đặc biệt là trong tình yêu.

Back | Send Email to NẮNG ẤM (ID: 1445454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.