Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445492 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bùi Yến Nhi
 Bùi Yến Nhi - ID: 1445492
 Name:  Bùi Yến Nhi
 IP & Posted by:  118.69.130.89 on November 5, 2018 at 8:13pm
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:10am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  400
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống ổn định, hạnh phúc
 Free Time:  Online, ăn vặt, mua sắm
 I Am:  Vui tính, hiền,...
 Looking For:  Chung thuỷ, biết yêu thương tôi, có công việc ổn định

Back | Send Email to Bùi Yến Nhi (ID: 1445492)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.