Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sarah Nguyen
 Sarah Nguyen - ID: 1445513
 Name:  Sarah Nguyen
 IP & Posted by:  103.199.27.111 on November 6, 2018 at 5:47am
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:52pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Binh Duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu để kết hôn
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa, giải trí, du lịch
 I Am:  Gặp mặt sẽ biết
 Looking For:  Đàn ông yêu tôi, yêu cuộc sống gia đình và yêu công việc

Back | Send Email to Sarah Nguyen (ID: 1445513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.