Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445738 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Yen Linh - ID: 1445738
 Name:  Yen Linh
 IP & Posted by:  42.116.234.250 on November 9, 2018 at 9:53pm
 Updated by:  November 30, 2018 at 9:19pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhan Vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Yên bình & Ổn định về mọi vấn đề...
 Free Time:  Tập thể dục: yoga, đi bơi, xem film, đi ăn uống, cafe với bạn bè, nghĩ ngơi...Đi du lịch
 I Am:  Đàng hoàng, có trách nhiệm, sống lành mạnh....
 Looking For:  Đàng hoàng, sống lành mạnh và biết quan tâm...

Back | Send Email to Yen Linh (ID: 1445738)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.