Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445809 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to CaoThủ GacKiem

 CaoThủ GacKiem - ID: 1445809
 Name:  CaoThủ GacKiem
 IP & Posted by:  116.118.53.121 on November 10, 2018 at 10:30pm
 Updated by:  January 18, 2019 at 7:41pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon - Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Grab Biker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bình An nhiên tự tại ...
 Free Time:  Chăm sóc thú cưng: Siamese Crocodile, Dinosaur Turtle, Bikes. Thể dục, coffee, đọc tin tức ... Thích biển Vũng Tàu (lẩu cá Đuối - bánh khọt ... Yummy ... Yummy ...)
 I Am:  Cao Thủ quy ẩn ... Người trực tính, giản dị ... Zalo - Viber: k0 tám pa pốn năm xáu pảy pa O xáu.
 Looking For:  Phụ nữ giản dị. Thanks for viewing my profile. (hjnh ben K0 fai mjnh) ...

Back | Send Email to CaoThủ GacKiem (ID: 1445809)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.