Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445921 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to E Tìm Chồng*_

 E Tìm Chồng*_ - ID: 1445921
 Name:  E Tìm Chồng*_
 IP & Posted by:  14.242.57.233 on November 12, 2018 at 11:40am
 Updated by:  November 26, 2018 at 12:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  0356053293
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng 1 mái ấm gia đình hoàn thiện.
 Free Time:  Nghe nhạc, đi chùa, đọc báo
 I Am:  Dễ chịu, vui vẻ, thích đông vat, yêu thiên nhiên, thích dạo biển...
 Looking For:  Chân thật là chủ yếu. Biết lo lắng,quan tâm nguoi con gái anh yêu. Có đạo đức, biết thương người...

Back | Send Email to E Tìm Chồng*_ (ID: 1445921)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.