Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446002 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chu Du

 Chu Du - ID: 1446002
 Name:  Chu Du
 IP & Posted by:  66.249.82.141 on November 13, 2018 at 3:50pm
 Updated by:  December 3, 2018 at 4:38am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Thiết kế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, vẽ, làm đồ handmade,đi du lịch,xem phim, nghe nhạc...
 I Am:  Yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Tính hòa đồng, vui vẻ, hơi nhát nhưng liều.
 Looking For:  tôn trọng sở thích cá nhân, có trách nhiệm với bản thân

Back | Send Email to Chu Du (ID: 1446002)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.