Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446255 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to oanh nguyỄN

 oanh nguyỄN - ID: 1446255
 Name:  oanh nguyỄN
 IP & Posted by:  123.20.100.243 on November 17, 2018 at 5:27pm
 Updated by:  June 19, 2019 at 5:28pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  BÁN HÀNG
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  HƯỚNG ĐẾN MỌI ĐIỀU TỐT ĐEP TRONG TƯƠNG LAI
 Free Time:  COI PHIM , NGHE NHAC
 I Am:  VUI VẺ , NHẸ NHÀNG BIẾT LẮNG NGHE VÀ BIẾT CHIA SẼ
 Looking For:  VUI VẺ, HOẠT BÁT , VÀ ĐÔNG ĐIỆU LẮNG NGHE VÀ CHIA SẼ

Back | Send Email to oanh nguyỄN (ID: 1446255)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.