Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446413 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn

 Tìm bạn - ID: 1446413
 Name:  Tìm bạn
 IP & Posted by:  27.3.254.211 on November 20, 2018 at 4:10am
 Updated by:  March 21, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đà Lạt
 Zip:  12345
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Trăm người yêu không bằng một người hiểu Vạn người thích không bằng một người thương
 Free Time:  Tập gym, nghe nhac, Nghe truyện ma,
 I Am:  Ko trách người phụ bạc mà chỉ trách bản thân quá ngu...trách người trách đời chi bằng trách mình... lời nói thì có thể quên nhưng cảm giác thì không bao giờ quên được... tôi sẽ nhớ mãi những gì người mang lại cho tôi.. nhớ không có nghia là thù ghét mà tôi nhớ để là đứng dậy và làm lại tưf đầu , cám on người rất nhiều “MP”
 Looking For:  Người thương em không phải là người luon theo em trong những chuyến đi, mà là người dù bận đến mấy cũng dành cho e một chút thời gian

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1446413)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.