Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446689 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thu Vân - ID: 1446689
 Name:  Thu Vân
 IP & Posted by:  96.55.125.93 on November 24, 2018 at 9:47am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Aldergrove
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  V4w, 4A4
 Country:  Canada
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvhc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong tìm được những người bạn tốt để chuyện trò, chia sẻ mọi thứ trong công việc và cuộc sống!
 Free Time:  Nghe nhac, set up lại đồ đạc....
 I Am:  Mọi người thường nói mình " Hiền, vui vẻ, hài hước tính tình cởi mở - Có ý chí"
 Looking For:  Tốt tính, biết chia sẻ, tôn trọng tình bạn....!

Back | Send Email to Thu Vân (ID: 1446689)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.