Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447149 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngocvy

 Ngocvy - ID: 1447149
 Name:  Ngocvy
 IP & Posted by:  120.17.53.163 on December 2, 2018 at 5:36am
 Updated by:  March 12, 2019 at 5:18pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon/ Singapo
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Marketing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong những dự định tương lai , có thể hoàn thành ming ước mở một business nhỏ .
 Free Time:  Đọc báo , xem tin tức , nghe nhạc , tập yoga , đi làm từ thiên.
 I Am:  Hãy cảm nhận khi bạn tiếp xúc với mình, rất khó có thể đánh giá bản thân qua đôu ba chư , nhưng ngắn gọn là mình là người vui vẻ, hoà đồng , đôi lúc trầm lặng một chút.
 Looking For:  Bạn bè hay đồng nghiêp, tri kỉ.. gặp được ai cũng là một cái duyên, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với nhau . Nhưng quan trọng nhất hay đến với nhau bằng sự chân thật .

Back | Send Email to Ngocvy (ID: 1447149)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.