Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447181 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vy

 vy - ID: 1447181
 Name:  vy
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on December 2, 2018 at 8:23pm
 Updated by:  December 28, 2018 at 3:05am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  daklak
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  làm bánh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  cuộc sống bình yên
 Free Time:  gia đình thôi,vui vẻ bên những người yêu thương.
 I Am:  cố gắng trong cuộc sống,cố gắng hoàn thiện cả bản thân nữa...
 Looking For:  thế giới bao nhiêu người,nhưng bản thân tôi vẫn hy vong gặp được một ai phù hợp ... mong gặp được anh.

Back | Send Email to vy (ID: 1447181)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.