Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tri Kỷ Khó T
 Tri Kỷ Khó T - ID: 1447517
 Name:  Tri Kỷ Khó T
 IP & Posted by:  123.21.193.79 on December 8, 2018 at 11:21pm
 Updated by:  January 12, 2019 at 11:48pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm tri kỷ
 Free Time:  Chơi với con, chơi thể thao hoặc đọc sách, câu cá...
 I Am:  Vui tính, hòa đồng và dễ tha thứ
 Looking For:  Tìm tri kỷ, tìm bạn giao lưu học hỏi.

Back | Send Email to Tri Kỷ Khó T (ID: 1447517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.