Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lạigầnbênem
 Lạigầnbênem - ID: 1447584
 Name:  Lạigầnbênem
 IP & Posted by:  171.252.108.74 on December 9, 2018 at 11:07pm
 Updated by:  February 17, 2019 at 10:49pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thung lũng tìn
 State/Province:  California
 Zip:  95***
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc không phải là một diem dừng,, mà là một cuộc hành trình của sự hiểu và Thương ,,,, Người ấy là ai ?
 Free Time:  Sẽ dành thời gian cho bạn nếu bạn là người ấy
 I Am:  Hien , dễ thương và cũng dễ ghét
 Looking For:  LTR ,,, một người chung chac trầm tính

Back | Send Email to Lạigầnbênem (ID: 1447584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.