Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448022 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HORUS
 HORUS - ID: 1448022
 Name:  HORUS
 IP & Posted by:  115.78.230.70 on December 17, 2018 at 1:39am
 Updated by:  December 17, 2018 at 2:38am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vì tương lai con em chúng ta!
 Free Time:  Giải trí, thư giãn, đi du lịch.....
 I Am:  Thẳng thắn, chân thành, tình cảm, yêu phụ nữ vì tình và vì một nửa mà mình còn thiếu!
 Looking For:  Phụ nữ yêu mình một để mình yêu lại mười lần - Là Vợ, là Trời hay là Sư Tử cũng chịu được! Hihi

Back | Send Email to HORUS (ID: 1448022)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.