Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Định

 Thiên Định - ID: 1448174
 Name:  Thiên Định
 IP & Posted by:  115.72.77.52 on December 19, 2018 at 5:58pm
 Updated by:  January 14, 2020 at 6:33pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Thừa Thiên Hu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Spiritual
 Education:  Some college
 Occupation:  Điêu Khắc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gia đình
 Free Time:  tìm hiểu, học hỏi, sáng tạo
 I Am:  Gia đình là niềm vui, hạnh phúc thực sự và Nghệ thuật là cuộc sống của tôi.
 Looking For:  Chân thành, yêu trẻ con, xem nhẹ tiền tài và danh vọng

Back | Send Email to Thiên Định (ID: 1448174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.