Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng Yến

 Hoàng Yến - ID: 1448238
 Name:  Hoàng Yến
 IP & Posted by:  1.53.169.111 on December 20, 2018 at 7:04pm
 Updated by:  March 15, 2019 at 12:19am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NV VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Chăm sóc đàn mèo nhỏ
 I Am:  Xin chào! Rất vui nếu được làm quen, bạn nhiều sẽ vui hơn đúng không ^^
 Looking For:  Lịch sự, vui vẻ

Back | Send Email to Hoàng Yến (ID: 1448238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.