Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448326 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mike Nguyen

 Mike Nguyen - ID: 1448326
 Name:  Mike Nguyen
 IP & Posted by:  162.227.16.238 on December 22, 2018 at 7:04am
 Updated by:  March 21, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lincoln
 State/Province:  California
 Zip:  95647
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Private Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  To be successful in business and get married to a beautiful and lovely woman
 Free Time:  Tennis, golf, reading, watching and travel.
 I Am:  An ambitious but realistic man
 Looking For:  Tôi muốn tìm kiếm một phụ nữ Việt Nam để có thể chia sẻ với tôi cuộc sống rất thú vị này. Em không cần phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày nhưng điều tôi cần là em sẽ ở bên cạnh tôi lúc tôi thành công cũng như thất bại, lúc vui sướng cũng như lúc có những buồn đau … Cùng nhau chia sẽ hạnh phúc lẫn những điều chưa my mãn trong cuộc đời này!

Back | Send Email to Mike Nguyen (ID: 1448326)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.