Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448592 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu
 Thu - ID: 1448592
 Name:  Thu
 IP & Posted by:  87.104.117.118 on December 27, 2018 at 3:55am
 Updated by:  December 27, 2018 at 4:14pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77064
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  o o
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  100 tính 1000 tính không = Ông Trời tính!
 Free Time:  Cafe hay Beer cùng tri kỷ
 I Am:  Nhìn đời và yêu đời
 Looking For:  Tìm đàn ông tuổi con rắn hoặc rồng và tìm ngừoi có tánh hài hước, biết làm cho ngừoi phụ nữ của anh ta phải mắc cừoi

Back | Send Email to Thu (ID: 1448592)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.