Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448655 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh

 Linh - ID: 1448655
 Name:  Linh
 IP & Posted by:  116.105.179.152 on December 28, 2018 at 5:34am
 Updated by:  March 12, 2019 at 9:57pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người giúp đỡ và yêu thương mình
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc , đọc sách
 I Am:  Hiền lành , thích làm từ thiện....
 Looking For:  Biết lo lắng quan tâm chăm sóc trước hết là phải tin e , e không phân biệt tuổi tác , không phân biệt nhan sắc ,chỉ cần người đó có thể giúp đỡ e vượt qua khó khăn này e sẽ yêu thương người đó vô điều kiện Find helpers in difficult times, thank you

Back | Send Email to Linh (ID: 1448655)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.