Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448851 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Xuan Huong

 Xuan Huong - ID: 1448851
 Name:  Xuan Huong
 IP & Posted by:  103.199.23.251 on December 31, 2018 at 4:17am
 Updated by:  November 15, 2019 at 5:40pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  California
 Zip:  70000
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài công việc luôn ổn định, có một gia đình hạnh phúc vui vẻ. Mục tiêu ngắn tìm người phù hợp tìm hiểu lập gia đình
 Free Time:  Thời gian rảnh rỗi Hương thích đọc sách, xem tin tức, thích đi dạo và đi du lịch
 I Am:  Hương là một người thẳng thắng, vui vẻ hoà đồng , thân thiện sống tình cảm. Biết lắng nghe quan tâm đến người khác. Trân trọng gia đình. Làm việc nghiêm túc rõ ràng.
 Looking For:  Hương muốn tìm một người chân thành , tình cảm, biết quan tâm , vui vẻ hoà đồng thân thiện với mọi người. Có công việc ổn định. Nếu hợp sẽ tìm hiểu tiến xa hơn . Hương tìm người nghiêm túc muốn kết hôn lập gia đình. Cách biệt ngàn non cách mấy sông. Đường đi phăng phẳng kẻ đôi dòng. Chân thèm đưa bước qua muôn bến. Biết đón tàu đâu gửi nhớ mong. Xuân Hương

Back | Send Email to Xuan Huong (ID: 1448851)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.