Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tiger Nguyen
 Tiger Nguyen - ID: 1448946
 Name:  Tiger Nguyen
 IP & Posted by:  178.128.70.62 on January 2, 2019 at 2:32am
 Updated by:  January 2, 2019 at 3:32am
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Clara
 State/Province:  California
 Zip:  95051
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon tim ban gai vui tinh, de thuong hien lanh dao duc. Truoc mat de lam ban, neu hop se tien xa hon.
 Free Time:   Xem phim, nghe nhac, karaok !và thich the thao boi lôi và di velo
 I Am:  Minh là nguoi dan ông hieu biet vui ve khôi hai, galand voi phu nu và thich lanh tai nghe nguoi nguoi phu tro chuyen, và tâm su dôi bên, biet hiêu thêm , và hoa dông
 Looking For:  Tôi cần một người yêu không phải là một kẻ lừa dối hay phản bội

Back | Send Email to Tiger Nguyen (ID: 1448946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.