Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sơn Mai
 Sơn Mai - ID: 1449241
 Name:  Sơn Mai
 IP & Posted by:  171.224.136.156 on January 6, 2019 at 5:59pm
 Updated by:  January 7, 2019 at 12:37am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Kết bạn tri kỉ - Kết hôn
 Free Time:  Bơi lội
 I Am:  Tôi là một cô giáo không may mắn vì góa chồng cách đây 20 năm. Tôi là phụ nữ nghị lực, giàu tình cảm, đáng tin cậy, Hãy tin ở tôi
 Looking For:  Bạn trai giàu tình cảm, nhân hậu, thủy chung. Tôi mong tìm được một Việt Kiều mong muốn về Việt Nam sinh sống. Hãy tin ở tôi.

Back | Send Email to Sơn Mai (ID: 1449241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.