Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449733 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Huynh Truc - ID: 1449733
 Name:  Huynh Truc
 IP & Posted by:  113.172.162.252 on January 14, 2019 at 6:56pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, đơn giản, thân thiện
 Looking For:  Đơn giản, yêu thương gia đình, có ý chí cầu tiến

Back | Send Email to Huynh Truc (ID: 1449733)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.