Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450027 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dương hồng n
 Dương hồng n - ID: 1450027
 Name:  Dương hồng n
 IP & Posted by:  90.91.144.184 on January 19, 2019 at 1:36pm
 Updated by:  January 19, 2019 at 3:04pm
 Gender:  Female
 Age:  18
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac hoac đi ăn
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng
 Looking For:  Chân thành, biết quan tâm chia sẻ

Back | Send Email to Dương hồng n (ID: 1450027)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.