Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451093 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TiTi Nguyen

 TiTi Nguyen - ID: 1451093
 Name:  TiTi Nguyen
 IP & Posted by:  115.77.163.201 on January 23, 2019 at 4:03am
 Updated by:  March 24, 2019 at 10:07am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh những người khiến bạn mỉm cười...
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, du lịch...
 I Am:  Khi ai đó đối xử với tôi như một lựa chọn, tôi sẽ giúp họ thu hẹp phương án bằng cách tự gạch bỏ chính mình.
 Looking For:  Vạn sự tuỳ duyên

Back | Send Email to TiTi Nguyen (ID: 1451093)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.