Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454726 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mario Tran

 Mario Tran - ID: 1454726
 Name:  Mario Tran
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on February 4, 2019 at 7:35pm
 Updated by:  February 5, 2019 at 1:55am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Chơi thể thao,chơi piano,nghe nhạc...
 I Am:  Là một người vui vẻ hoà đồng thật lòng thẳng thắng đôi lúc thẳng quá làm người khác hơi khó chịu .
 Looking For:  Cũng ko có yêu cầu gì cao chi mong kiếm được người hợp là được .

Back | Send Email to Mario Tran (ID: 1454726)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.