Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454968 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Thanh

 Ngọc Thanh - ID: 1454968
 Name:  Ngọc Thanh
 IP & Posted by:  171.233.181.195 on February 8, 2019 at 11:24pm
 Updated by:  February 10, 2019 at 7:37pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong muốn phát triển công việc hiện tại .
 Free Time:  Nghe nhạc , xem tivi , tán gẫu với gia đình , đi dạo .
 I Am:  Tôi là một cô gái bình thường , ai cũng sẽ có điểm tốt và điểm chưa tốt , bạn muốn biết về tôi thì hãy tìm hiểu . Về giao tiếp tôi là người vui vẻ , hoà đồng .
 Looking For:  Chững chạc , biết quan tâm gia đình , vị tha .

Back | Send Email to Ngọc Thanh (ID: 1454968)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.