Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455279 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thoa Huynh

 Thoa Huynh - ID: 1455279
 Name:  Thoa Huynh
 IP & Posted by:  125.214.51.2 on February 13, 2019 at 3:26am
 Updated by:  June 21, 2019 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien ban hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Em ở Chợ Gạo nhé. Có ai biết...???
 Looking For:  Tìm bạn dứơi 50 tuổi. Chân thành và nghiêm túc....Số ĐT em là 0 7 tam tam 7sau 8sau 7chin. hoặc lấy số ở hình cai may tinh. Rất mong ai đó tìm thấy em và làm bạn cùng em.

Back | Send Email to Thoa Huynh (ID: 1455279)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.