Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455334 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hien Doan

 Hien Doan - ID: 1455334
 Name:  Hien Doan
 IP & Posted by:  27.71.209.107 on February 13, 2019 at 9:10pm
 Updated by:  May 12, 2019 at 4:05pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Quy Nhơn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững
 Free Time:  Nấu ăn, đọc tin tức, đọc sách
 I Am:  Tôi là người hiền lành, sống chân thành, chung thủy là người phụ nữ của gia đình
 Looking For:  Mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và bền vững, để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Back | Send Email to Hien Doan (ID: 1455334)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.