Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455767 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thanh nhàn - ID: 1455767
 Name:  Thanh nhàn
 IP & Posted by:  14.169.45.237 on February 18, 2019 at 6:25am
 Updated by:  October 4, 2019 at 5:27pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Zip:  0582892548
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc và kiếm tiền
 Free Time:  Nấu ăn, đi du lịch
 I Am:  Nghiêm túc trong mọi việc
 Looking For:  Nghiêm túc, có kinh tế vững và coa thể chu toàn mọi thứ cho người con gái bên cạnh mình

Back | Send Email to Thanh nhàn (ID: 1455767)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.