Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455803 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc P
 Ngoc P - ID: 1455803
 Name:  Ngoc P
 IP & Posted by:  105.112.37.46 on February 18, 2019 at 10:08pm
 Updated by:  February 18, 2019 at 10:54pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  san jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Health care
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn chia sẻ cuộc sống vui buồn
 Free Time:  Nghe nhạc đọc sách nấu ăn đi gym tập yoga và travel.
 I Am:  Tình cảm thương người tốt với tất cả mọi người biết lắng nghe tế nhị dụi dàng có giọng nói hiền lành dể mến
 Looking For:  Bạn nam lớn tuổi thành thật hiền vui tính không phân biệt tôn giáo. Xin đừng đùa giỡn cám ơn đã ghé qua

Back | Send Email to Ngoc P (ID: 1455803)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.