Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455875 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tabitha
 Tabitha - ID: 1455875
 Name:  Tabitha
 IP & Posted by:  116.109.38.54 on February 19, 2019 at 10:38pm
 Updated by:  February 23, 2019 at 11:33pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  I will tell you later.
 Free Time:  Đọc sách, xem game shows, và giúp người khác học tiếng Anh.
 I Am:  Mình là người vui tính, gần gũi, thân thiệt, và chân thành.
 Looking For:  Mình muốn tìm người có cùng niềm tin, chân thật, và hài hước.

Back | Send Email to Tabitha (ID: 1455875)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.