Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455891 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lanhnguyen
 lanhnguyen - ID: 1455891
 Name:  lanhnguyen
 IP & Posted by:  123.19.174.23 on February 20, 2019 at 1:14am
 Updated by:  February 20, 2019 at 5:01am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm tiệm nêu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thích di du lịch và tiềm hiểu về cuộc sống,nghe nhạc bolero
 Free Time:  Phụ dọn dẹp nấu an và khám phá những món an lạ
 I Am:  Tính cách dan dị hoà đồng với mọi người trong cuộc sống,luôn giúp đỡ người khó khan,và làm từ thiện,
 Looking For:  Muốn tiềm kiếm một người thật lòng và trung thực,không quan trọng giàu nghèo,mà chỉ cần tấm lòng đạo đức và hiển lành

Back | Send Email to lanhnguyen (ID: 1455891)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.