Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455945 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hoàng - ID: 1455945
 Name:  Hoàng
 IP & Posted by:  58.187.67.78 on February 21, 2019 at 1:11am
 Updated by:  June 18, 2019 at 5:56am
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hà Nôi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  GV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn tâm sự, gặp gỡ,v.v...
 Free Time:  Lướt Web, đi dạo ngắm cảnh, du lịch đồng quê
 I Am:  Cởi mở, chung tình, hình thức khá
 Looking For:  Bạn nữ trên 45 tuổi, ly dị hoặc ở góa, cần có bạn lâu dài.

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1455945)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.