Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456086 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ánh Dương

 Ánh Dương - ID: 1456086
 Name:  Ánh Dương
 IP & Posted by:  113.23.24.190 on February 23, 2019 at 7:44am
 Updated by:  July 5, 2019 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:  Xem phim và thích đi dã ngoại
 I Am:  Hiền lành ,trung thực và biết lắng nghe
 Looking For:  Vui vẻ ,trung thực và biết yêu thương gia đình

Back | Send Email to Ánh Dương (ID: 1456086)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.