Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Anh
 Kim Anh - ID: 1457444
 Name:  Kim Anh
 IP & Posted by:  45.126.96.233 on March 6, 2019 at 10:58pm
 Updated by:  June 24, 2019 at 6:37am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nói sau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài là gì...ngắn là sao...
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn, xem tin tức...
 I Am:  Mạng ảo nhưng tình bạn, tình yêu thật nhé...
 Looking For:  Kết bạn , nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân...

Back | Send Email to Kim Anh (ID: 1457444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.