Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Anh
 Kim Anh - ID: 1457444
 Name:  Kim Anh
 IP & Posted by:  45.126.96.233 on March 6, 2019 at 10:58pm
 Updated by:  May 16, 2019 at 2:17pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kien Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài...
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn, xem tin tức...
 I Am:  Người ta nói nơi đây làm gì có tình yêu, nhưng em tin sẽ có...dù rằng trên đây là xã hội ảo nhưng sẽ có người thật lòng và tình yêu thật...
 Looking For:  Kết bạn , nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân...

Back | Send Email to Kim Anh (ID: 1457444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.