Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457972 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuý Ái
 Thuý Ái - ID: 1457972
 Name:  Thuý Ái
 IP & Posted by:  27.68.51.180 on March 10, 2019 at 6:43am
 Updated by:  March 10, 2019 at 4:57pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu của tôi là luôn phấn đấu để mỗi ngày tốt hơn.học hỏi những cái hay.và rút kinh nfhieemj để cho cuộc sống tươi đẹp
 Free Time:  Thích nấu ăn cho hia đình.tắm cho cô gái nhà tôi(tôi có con chó phóc hưu)tưới cây.đọc sách
 I Am:  Tôi chỉ mong cuộc sống bình an bên Cha Me.con cái.và nếu may mắn tìm được người thật sự nghiêm túc để cùng hát nửa bản tình ca còn lại.
 Looking For:  Tìm sao đây ta.thôi tôi chỉ mong người lạ nào đó có bản tính chân thật thôi.còn mọi việc còn lại là duyên phận。

Back | Send Email to Thuý Ái (ID: 1457972)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.