Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Nguyễn

 Ngân Nguyễn - ID: 1458089
 Name:  Ngân Nguyễn
 IP & Posted by:  118.68.246.244 on March 12, 2019 at 9:04am
 Updated by:  May 3, 2020 at 1:54am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ!
 Free Time:  Đi dạo và thích ăn hàng 🙂
 I Am:  Nghiêm túc trong tình cảm, thích sự rõ ràng thẳng thắn trong mọi chuyện,...
 Looking For:  Một người nghiêm túc và chung thuỷ, biết quan tâm, thông cảm, biết chia sẻ... Và quan trọng hãy đến với nhau bằng sự thật tâm và chân thành.

Back | Send Email to Ngân Nguyễn (ID: 1458089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.