Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 🌼 Kim Cúc

  🌼 Kim Cúc - ID: 1458422
 Name:   🌼 Kim Cúc
 IP & Posted by:  123.21.252.69 on March 17, 2019 at 7:01pm
 Updated by:  March 20, 2019 at 5:23am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mở rộng kinh doanh buôn bán
 Free Time:  Nghe nhạc thánh ca, làm bánh ...
 I Am:  Tôi là người có bản tính hiền, trung thực, thích biển và hoa...
 Looking For:   Nghiêm túc, trung thực, biết tôn trọng người đối diện. Biết siêng năng làm việc...

Back | Send Email to 🌼 Kim Cúc (ID: 1458422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.