Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dũng Hoàng
 Dũng Hoàng - ID: 1458459
 Name:  Dũng Hoàng
 IP & Posted by:  27.68.69.61 on March 18, 2019 at 6:54am
 Updated by:  March 23, 2019 at 6:06am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giám Đốc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Người Yêu và Lập Gia đình
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, Báo
 I Am:  trung thực, hiền lành, vui vẻ, nghiêm túc trong tình yêu
 Looking For:  trung thực, hiền lành, vui vẻ, nghiêm túc trong tình yêu

Back | Send Email to Dũng Hoàng (ID: 1458459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.