Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thuỷ
 Thanh Thuỷ - ID: 1458907
 Name:  Thanh Thuỷ
 IP & Posted by:  123.22.204.46 on March 25, 2019 at 7:07pm
 Updated by:  March 26, 2019 at 12:16am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Atheist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng duy trì tốt và mở rộng công việc kinh doanh buôn bán.
 Free Time:  Đi dạo, nghe nhạc, cafe với bạn bè.
 I Am:  Tôi là người giản dị, hoà đồng. Yêu thích trẻ con và yêu cuộc sống gia đình. Thích nghe nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang.
 Looking For:  Tôi luôn mong muốn tìm một người bạn đời chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và yêu cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Thanh Thuỷ (ID: 1458907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.