Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khánh Phạm
 Khánh Phạm - ID: 1459185
 Name:  Khánh Phạm
 IP & Posted by:  1.55.193.92 on March 30, 2019 at 7:58am
 Updated by:  June 21, 2019 at 5:38pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Muốn tìm 1 ng hiểu và yêu thương mình thật lòng đã từng đổ vỡ càng tốt.. 40-48t
 Free Time:  Nghe nhạc...shopping
 I Am:  Sẽ trao đổi nhiều hơn nếu cảm thấy hợp
 Looking For:   tìm một mối quan hệ lâu dài..

Back | Send Email to Khánh Phạm (ID: 1459185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.